Prejsť na obsah
Životný štýl

Veľký prsný sval (m. pectoralis major)

Už na začiatku si môžeme ujasniť, že tento sval patrí u mužov medzi veľmi obľúbené svalstvo. Cviky na precvičenie tohto svalu sa tešia veľkej obľube, samozrejme aj v rámci nich je najobľúbenejším cvikom benchpress. Široké, dobre vypracované a rovnomerne vyvinuté prsné svalstvo zakrýva vrchnú časť hrudného koša ako pancier. Toto svalstvo prezradí o športovcovi hneď štyri veci.

1. genetické vlohy
2. veľkú tlakovú silu (ak disponuje mohutným svalstvom)
3. tréningovú koncepciu (či je rovnomerne vyvinutá spodná aj vrchná časť svalstva)
4. v akom pomere je vyvinuté v porovnaní s ostatnými svalovými skupinami (je častým javom, že mnohí vidia podstatu tréningu práve v rozvíjaní tejto svalovej skupiny)

Prsné svaly

Úpony veľkého prsného svalu:

Začína na troch, jednoznačne oddeliteľných miestach

  • na vonkajšej strane kľúčnej kosti (clavicula), v strednej a vnútornej časti a ťahá sa nad šľachou dvojhlavého svalu paže (m. biceps brachii). Stráca sa pod vonkajším okrajom deltového svalu (m. deltoideus). (Rozvíjanie tejto časti zabezpečuje estetický a mohutný sval pod kľúčnou kosťou).
  • na vonkajšej strane II.-VI. Rebra na sternum.
  • na pošvu priameho brušného svalu. (Táto časť je u väčšiny športovcov veľmi vyvinutá. Rozvoj tejto časti je ľahší, pretože je vhodný na vyvinutie väčšej tlakovej sily.)

Úpony svalu:

Upína sa v špecifickej U forme na začiatok hrbolčeka ramennej kosti.

Funkčné vlastnosti:

So synergickým svalom – širokým chrbtovým svalom (m. latissimus dorsi), priťahuje zdvihnutú pažu smerom nadol. Upaženú pažu pripažuje k telu a ťahá ju tiež dopredu. Ako pri prsnej plaveckej technike.

Ako synergický sval sa okrem širokého chrbtového svalu (m. latissimus dorsi) zapája do práce veľkého prsného svalu aj dvojhlavý sval paže (m. biceps brachii).

Benchpress:

Nemôžeme prejsť popri takomto cviku bez toho, aby sme sa o ňom nezmienili pár slovami.

Kvôli veľkej obľúbenosti tohto cviku nebudeme analyzovať jeho techniku a možnosti vykonávania cviku, veď pravdepodobne o tomto už svoju predstavu máme. Pozrime sa do problematiky trošku hlbšie, a to ako vlastne k pohybu dochádza.

Hlavné pohybové ústrojenstvá, zapájajúce sa pri benchpresse podľa kĺbov.

Lakťový kĺb (articulatio cubiti)

Lakťový kĺb (articulatio cubiti) je zložitým kĺbom, v ktorom sa zapájajú tri kosti: ramenná, lakťová a vretenná. V lakťovom kĺbe a troch takzvaných čiastkových kĺboch, ktoré obaľuje kĺbové púzdro, zabezpečujú pohyby, flexiu (ohnutie) a extenziu (vystretie). Počas cviku dochádza v lakťovom kĺbe pri výtlaku k extenzii, pri spúšťaní k flexii.

Ramenný kĺb (articulatio humeri)

Rozprávame sa o kĺbe s najväčším rozsahom pohybu v ľudskom tele. Spája sa (caput humeri) s kĺbovou jamkou na lopatke (cavitas glenoidalis). Pri našom spomínanom cviku prebieha počas výtlaku vodorovné približovanie (addukcia) a flexný pohyb. Pri spúšťaní dochádza k vodorovnému odďaľovaniu (abdukcii) a extenzii.

Okrem toho zabezpečuje možnosť vykonania cviku aj mnoho ďalších stabilizačných svalov.