Prejsť na obsah
Životný štýl

Pózovanie na súťaži – Mens Physique

V súťažný deň aj ten najmenší detail môže rozhodnúť o vašom umiestnení.

Čelný postoj

Vzpriamený, napnutý postoj, hlava a oči smerujú rovnakým smerom ako telo, jedna ruka opretá o bok so štyrmi prstami v prednej časti tela a jedna noha mierne posunutá na stranu. Druhá ruka visí pozdĺž tela mierne do strany, lakeť mierne ohnutý, s otvorenou dlaňou a rovnými, esteticky držanými prstami. Kolená neohnuté, brušné svaly a latissimus dorsi mierne napnuté, hlava hore. Súťažiaci, ktorý nezvládne zaujať vhodný postoj obdrží jedno varovanie, po ktorom mu budú odpočítané body z hodnotenia.

Štvrť obrat doprava

Súťažiaci predvedú prvý štvrť obrat doprava. Budú stáť ľavou stranou k porote s hornou časťou tela mierne otočenou smerom k rozhodcom a tvárou tiež otočenou k nim. Ľavá ruka opretá o ľavý bok, pravá ruka držaná dole a mierne dopredu od stredovej línie tela, lakeť mierne ohnutý s otvorenou dlaňou a rovnými, esteticky držanými prstami. Ľavá noha (najbližšie k porote) mierne ohnutá v kolene, s celým chodidlom na podlahe. Pravá noha (ďalej od poroty) ohnutá v kolene s chodidlom posunutým dozadu opretým o prsty.

Štvrť obrat vzad

Vzpriamený, napnutý postoj, hlava a oči smerujú rovnakým smerom ako telo, jedna ruka sa opiera o bok so štyrmi prstami v prednej časti tela, druhá ruka visí pozdĺž tela, mierne nabok, lakeť mierne ohnutý s otvorenou dlaňou a vystretými, esteticky držanými prstami. Jedna noha mierne posunutá do strany sa opiera o prsty. Latissimus dorsi mierne stiahnuté, hlava zdvihnutá.

Štvrť obrat doprava

Súťažiaci predvedú ďalší štvrť obrat doprava. Postaví sa pravou stranou k porote s hornou časťou tela mierne natočenou k rozhodcom a tvárou obrátenou k nim. Pravá ruka sa opiera o pravý bok, ľavá ruka držaná dole a mierne dopredu od strednej línie tela, lakeť mierne ohnutý s otvorenou dlaňou a rovnými, esteticky držanými, prstami. Pravá noha (bližšie k rozhodcom) mierne ohnutá v kolene, stojí rovno na zemi. Ľavá noha (ďalej od porotcov) ohnutá v kolene s chodidlom posunutým dozadu opretým o prsty.