Prejsť na obsah
Tipy na výživové doplnky

Legenda zvaná kreatín

Creatine (kreatín) je jeden z najpopulárnejších doplnkov výživy. Práve tento doplnok výživy sa najčastejšie rozoberá medzi kulturistami. Ale čo je to vlastne ten creatine?

Kreatín

Creatine – po slovensky kreatín – je nielen trojzložková bielkovina, ale je obdarený aj mnohými inými výhodami. Už po desaťročia patrí medzi najznámejšie doplnky pre podporovanie sily a výkonnosti pri cvičení a nadobúdaní svalovej hmoty. Z toho vyplýva, že sa mu nič nevyrovná.

Zavodňovanie – rast svalovej hmoty – sila?

Pri cvičení v posilňovni sa navzájom kulturisti oboznamovali s výhodami kreatínu a s jeho užívaním. Vďaka tomu v minulosti vznikli dva tábory – dva rôzne názory – ktoré pretrvávajú dodnes.

Jeden tábor videl v kreatíne nárast sily a účinky na zavodňovanie ľudského tela. Zástancovia tohto názoru okrem týchto kladných vlastností poznali aj jeho negatívny účinok. Ten spôsoboval, že po dokončení mesačnej alebo dvojmesačnej kúry len veľmi málo zo svalovej hmoty, ktorú nabrali, im aj natrvalo zostalo. Je zrejmé, že za rozličné skúsenosti s užívaním môžu aj rozdielnosti v genetickom materiáli rôznych ľudí. Napríklad pri jedincoch, ktorí sú náchylní na priberanie a zavodňovanie bol väčší nárast hmoty. Pri tých chudších, vyrysovanejších a šľachovitejších jedincoch dochádzalo vo veľkom ku nárastu sily, ich svaly sa stávali plnšími, takže si o kreatíne vytvorili oveľa pozitívnejší obraz.

Na druhej strane, zástancovia druhej skupinky zastávali vedeckejšie podloženie získaných poznatkov. Aj napriek odporúčaniam mali vedomie o vzniku a fungovaní týchto látok. Tým pádom vedeli kreatín využiť omnoho efektívnejšie. Týmto kreatínom bol Creatine Monohydrate. Vedeli, že v prvom rade je kreatín oveľa využiteľnejší na anaeróbnu činnosť. Z toho vyplýva väčší nárast sily, hmotnosti a zintenzívnenie zavodňovania, taktiež v nemalom množstve nárast objemu buniek.

Vieš prečo je dôležité viazanie vody v tele?

Nárast bunky je dôležitým prvkom v kulturistike. Vtedy bunka do seba naberie veľké množstvo vody a tým zväčší svoj povrch. Tým pádom vie na väčšom povrchu prijať väčšie množstvo živín. To znamená, že naviazanie vody je jednou z možností, ako po náročnom tréningu môže na povrchu prijať viac živín. K tvrdému tréningu napomáha reakcia kreatín fosfátu.

Kreatín je pod neustálym výskumom a vývojom schopný viacerých reakcií. Medzi výrobkami sa nájde aj taký, ktorý zahŕňa všetky už skôr spomenuté vlastnosti. Ale je aj taký, ktorý namiesto zväčšovania bunky uprednostňuje ATP reakciu. Takto medzi rozličnými kreatínmi môžeme nájsť také typy, ktoré sú určené na kúry, ale aj také ktoré sa môžu brať bez prestávky celoročne.

Svalová hmota


Čo je to vlastne kreatín? Ako sa k nemu môžeme dostať?

Kreatín sa skladá z glycínu, arginínu a metionínu. Z tohto metionínu vzniká tripeptidová bielkovina, ktorá sa syntetizuje z rozličných aminokyselín v pečení, obličkách a pankrease. Zo stravy ho môžeme nájsť v mäse, rybách a v potravinách živočíšneho pôvodu. Sleď, hovädzie a bravčové mäso obsahujú veľké množstvo kreatinu. Bravčové mäso sa najmenej vyskytuje v jedálničku kulturistov.

Najväčšie množstvo kreatinu v ľudskom organizme – 95% – je uložené v kostrovom svalstve. Z toho 40% je voľný kreatín a 60% je prítomného vo fosfolyzovanej forme. Tento pomer sa po určitej dobe zmení, ale celkové množstvo aj v staršom veku zostáva nemenné. V organizme priemerného človeka (70-75kg) sa nachádza 120-140g kreatínu.

V kľudovom stave je obsah kreatín fosfátu v červených svalových vláknach nižší než v rýchlych kontraktilných bielych svalových vláknach. Taktiež slúži na prekrvenie červených svalových vlákien, čo znamená lepší prísun kyslíku. Z toho vyplýva, že v kľudovom stave je v prevahe v bielych svalových vláknach, ale pri opätovnej funkcií svalov je v prevahe v červených svalových vláknach.

Preto pokladáme za dôležité pripomenúť, že podľa hore uvedeného systému zásobovania svalov je dôležité opätovné vytvorenie kreatínu, a nie zužitkovanie počas fungovania svalov pri námahe.

Úloha kreatin fosfátu

V prípade krátkodobého a silového tréningu (vzpieranie) svaly potrebujú okamžitý zdroj energie, ktorý poskytuje adenozíntrifosfát (ATP). Pri štiepení fosfátu vzniká energia, ktorá sa chemicky nazýva ADP. K obnoveniu ATP potrebujeme jednu skupinu odovzdaného fosfátu. Čím viac celých ATP máme počas vykonávania cviku, tým väčšia bude vzniknutá energia. Katalyzátorom tejto reakcie je enzým CPK (kreatín fosfokináza).

Tému o Legende zvanej kreatín dočasne prerušíme, pretože táto téma je príliš rozvetvená a bohatá na poznatky. Nakoniec sme pre Vás pripravili jednu lahôdku.

Katalyzačný proces:

kreatín fosfát + adenozíndifosfát βkreatín fosfokináza adenozíntrifosfát + kreatín

Kreatínové prípravky z ponuky BioTech USA nájdete tu.